TAiKA™ Företagskommunikation

TAiKA - Business Communications as a Service

TAiKA -kommunikationslösningen är en komplett öppen och helt mjukvarubaserad lösning som ger en modern användarcentrerad upplevelse med smidigt integrerad mobil och fast kommunikation, Voice over IP samt integrationsmöjligheter till den befintliga företagsinfrastrukturen. TAIKA -lösningen är en mycket flexibel, smart och kostnadseffektiv lösning.

TAIKA erbjuder alla de funktionaliteter och möjlighet till realtidskommunikation som företag och de anställda i dagens läge förväntar sig.

Taika Company Oy - Företagskommunikation proffs på din tjänst.

Taika Company är ett finskt start-up företag med en bakgrund av mer än 200 års erfarenhet och kompetens inom företagskommunikation och kundtjänstlösningar, digitala tjänster och transformation, företagsledning, mjukvara och produktutveckling, molnteknik, ICT-projektledning, design och implementering av mjukvaruarkitekturer och integrationslösningar, produktledning, internationell försäljning, global sourcing aktiviteter, juridiska och konsulttjänster samt partner- och underleverantörssamarbete.

Ledande MiCloud Telepo moln teknik och partner Esecom Oy:s tekniska support och underhåll säkerställer tillförlitligheten i vår tjänst.

Taika Company hjälper sina kunder att omvandla traditionella sätt att arbeta med digital aktivitet. Vår verksamhet bygger på att erbjuda kontinuerliga mervärdesmolntjänster och agile programvara utveckling och integrationer.

Vår partner Mitel är en global marknadsledare inom företags- och mobil kommunikation med mer än 2 miljarder affärsanvändare och 2 miljarder mobilabonnenter.

Ota yhteyttä